Giới thiệu

“ITU tập trung duy nhất vào hợp tác quốc tế về IT”
TS. Dũng Nguyễn
ITU Founder

0

chương trình đào tạo

0

được kiểm định

0

campus

0

quốc gia

Đối tác

Đặc điểm của các chương trình từ đối tác ITU

Kiểm định

100% chương trình được công nhận và kiểm định ngay tại quốc gia cung cấp chương trình và bằng cấp

Trợ lý học tập

Người đi làm sẽ không còn lo lắng về các mốc thời gian học tập, làm bài, nộp bài khi luôn có người đồng hành, hỗ trợ và nhắc nhớ

Hỗ trợ học thuật

Học viên được hỗ trợ tiếng Anh và học thuật nhằm vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế

Hướng dẫn nghiên cứu

Nghiên cứu cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ quốc tế không còn là khó khăn khi được sử dụng hệ thống hỗ trợ nghiên cứu độc đáo và duy nhất hiện nay

Học bổng và trợ phí

Các chương trình đào tạo công nghệ được hỗ trợ giảm phí thông qua hoạt động hợp tác quốc tế với LectureTek

Hybrid Learning

Mô hình đào tạo Hybrid Learning với sự kết hợp giữa hệ thống trực tuyến và các bosscamp thực hành tại Việt Nam hoặc nước ngoài

Hệ thống hỗ trợ giúp "Giảm khó khăn, tăng hiệu quả"

Khi tham gia các chương trình được kiểm định từ các đối tác của ITU, học viên được tham gia hệ thống hỗ trợ độc quyền từ ITU với các chương trình:

  • Hỗ trợ tiếng Anh
  • Hỗ trợ nghiên cứu
  • Trợ giảng Việt Nam

3 yếu tố giúp học viên vượt qua các rào cản

  • Mô hình Hybrid giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển
  • Hỗ trợ tiếng Anh và trợ giảng Việt Nam giúp hiểu bài sâu
  • Hỗ trợ nghiên cứu giúp vượt qua khó khăn khi làm nghiên cứu sinh

Các chương trình đào tạo về Công nghệ và Công nghệ Thông tin