Chương trình hợp tác quốc tế về IT

Kiểm định toàn diện

100% chương trình được công nhận và kiểm ngay chính nước cấp bằng, công nhận quốc tế và luôn là chương trình hàng đầu

Hỗ trợ tiếng Anh và học thuật

Học viên được hỗ trợ tiếng Anh và học thuật nhằm vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế

Học bổng và trợ phí

Các chương trình đào tạo công nghệ được hỗ trợ giảm phí thông qua hoạt động hợp tác quốc tế với LectureTek

Trợ lý học tập đồng hành

Người đi làm sẽ không còn lo lắng về các mốc thời gian học tập, làm bài, nộp bài khi luôn có người đồng hành, hỗ trợ và nhắc nhớ

Tự tin nghiên cứu

Nghiên cứu cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ quốc tế không còn là khó khăn khi được sử dụng hệ thống hỗ trợ nghiên cứu độc đáo và duy nhất hiện nay

Mô hình hybrid learning

Tiếp cận mô hình đào tạo tiên tiến nhất hiện nay với sự kết hợp giữa hệ thống trực tuyến và các bosscamp thực hành tại Việt Nam hoặc nước ngoài

Chương trình quốc tế 100% kiểm địnhFrom Certificate to Doctorate in IT

Về ITU

ITU là hệ thống hợp tác quốc tế các chương trình đào tạo về IT từ chứng chỉ quốc tế đến Tiến sĩ

ITU là thành viên của Viện MBA Vietnam, Eduner Cộng hòa Liên Bang Đức và là đối tác khoa học của Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM), Đại học khoa học và công nghệ Malaysia (MUST), ATHE Vương Quốc Anh, IPV6 Forum của Liên Hiệp Quốc

ITU không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Học viên học trực tiếp với đại học đối tác thông qua mô hình Hybrid với sự kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và các workshop thực hành tại nước ngoài hoặc tại địa phương.

Các hoạt động của ITU

ITU hợp tác với Đại học công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM), Đại học Khoa học và công nghệ Malaysia (MUST), Ipv6 Forum của UN, Swiss School of Management để triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật cho các chương trình về Công nghệ thông tin.

ITU triển khai hỗ trợ tiếng Anh ngay trên lớp và hỗ trợ tiếng Anh trong suốt thời gian học của học viên

ITU phối hợp với đối tác triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật và bố trí giảng viên hướng dẫn nghiên cứu cho các chương trình IT

Tin tức LectureTek

LIÊN HỆ ITU

Cập nhật thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo, học bổng và trợ phí cho kỳ khai giảng gần nhất